Yêu cầu về Thông tin Y tế

Chào mừng bạn đến với Thông tin Y khoa Viatris.

Thông tin Y khoa Viatris xử lý các câu hỏi về các sản phẩm của Viatris.
Nội dung khoa học của chúng tôi dựa trên bằng chứng, cân bằng khoa học và không mang tính quảng cáo.
Nội dung này phải qua quá trình đánh giá y khoa nội bộ nghiêm ngặt và được cập nhật thường xuyên để phản ánh thông tin mới.
Webform thông tin y tế này chỉ dành cho khách hàng tại Việt Nam.

Nếu bạn muốn báo cáo các biến cố bất lợi, vui lòng liên hệ với bộ phận về an toàn thuốc qua liên kết trong Viatris Connect.

* - biểu thị trường bắt buộc phải điền
Thông tin liên hệBằng cách nhấp vào "Gửi", bạn đồng ý để Viatris xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm cả việc chuyển dữ liệu đó tới quốc gia khác và cho các bên thứ ba, theo Thông báo về Quyền riêng tư của Viatris.