การสอบถามข้อมูลทางการแพทย์

ยินดีต้อนรับสู่ Viatris Medical Information

Viatris Medical Information จัดการข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Viatris
เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ของเราอิงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ทางวิทยาศาสตร์ และมิได้เกี่ยวข้องในงานส่งเสริมการขาย
ซึ่งผ่านการทบทวน ทางการแพทย์จากภายในอย่างเข้มงวดและมีการอัพเดทปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อแสดงถึงข้อมูลใหม่ ๆ

เว็บฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์นี้ใช้สำหรับลูกค้าใน ไทย เท่านั้น หากคุณต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โปรดติดต่อฝ่ายความปลอดภัยของยาผ่านลิงก์ Viatris Connect.

* - ช่องที่ต้องกรอกข้อมูล
ข้อมูลสำหรับการติดต่อโดยการคลิก "ส่ง" คุณตกลงให้ Viatris ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศและไปยังบุคคลที่สามตาม ประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Viatris