Yêu cầu về Thông tin Y tế

Chào mừng bạn đến với Thông tin Y khoa Viatris.

Thông tin Y khoa Viatris xử lý các câu hỏi về các sản phẩm của Viatris.
Nội dung khoa học của chúng tôi dựa trên bằng chứng, cân bằng khoa học và không mang tính quảng cáo.
Nội dung này phải qua quá trình đánh giá y khoa nội bộ nghiêm ngặt và được cập nhật thường xuyên để phản ánh thông tin mới.
Webform thông tin y tế này chỉ nhằm mục đích gửi các yêu cầu thông tin y tế tự nguyện từ khách hàng của chúng tôi, và chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ.

Nếu bạn muốn báo cáo các biến cố bất lợi, vui lòng liên hệ với bộ phận về an toàn thuốc qua liên kết trong Viatris Connect.

* - biểu thị trường bắt buộc phải điền
Thông tin liên hệ
Thông tin người gửi
Tệp đính kèm/Thêm tệp mới

Tệp phải nhỏ hơn 10 MB.

Loại tệp được phép: doc docx xls xlsx ppt pptx msg rtf png jpg bmp pdf zip html htm txt.

Bạn có thể tải lên tối đa 10 tệp.
Bằng cách nhấp vào "Gửi", bạn xác nhận yêu cầu này là một yêu cầu tự nguyện từ khách hàng có tên trên