Ερώτημα σχετικά με ιατρικές πληροφορίες

Καλώς ορίσατε στις ιατρικές πληροφορίες της Viatris.

Το τμήμα Ιατρικών Πληροφοριών της Viatris χειρίζεται ερωτήματα σχετικά με τα προϊόντα της Viatris.
Το επιστημονικό μας περιεχόμενο βασίζεται σε αποδείξεις, είναι επιστημονικά ισορροπημένο και δεν έχει προωθητικό χαρακτήρα.
Υποβάλλεται σε σχολαστικό εσωτερικό ιατρικό έλεγχο και ενημερώνεται τακτικά για να αντικατοπτρίζει νέες πληροφορίες.
Αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο ιατρικών πληροφοριών προορίζεται μόνο για την υποβολή αυθόρμητων αιτημάτων ιατρικών πληροφοριών από τους πελάτες μας. Προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

Εάν θέλετε να αναφέρετε ανεπιθύμητα συμβάντα, επικοινωνήστε με το τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης μέσω του συνδέσμου στο Viatris Connect.

* υποδηλώνει απαιτούμενο πεδίο
Στοιχεία επικοινωνίας
Στοιχεία υποβάλλοντος
Συνημμένα

Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 10 MB.

Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, msg, rtf, png, jpg, bmp, pdf zip, html, htm και txt.

Μπορείτε να φορτώσετε έως 10 αρχεία.
Κάνοντας κλικ στην «Υποβολή», επιβεβαιώνετε ότι το ερώτημα αυτό είναι αυθόρμητο ερώτημα από τον πελάτη που αναφέρεται παραπάνω